ad

Driver Emachine D620 windows xp/32bit


SMBUS  ATI  v  5.10.1000.6
VGA   ATI   v  8.512
Audio ٌٌRealtek  v  5.10.0.5665
Touchpad  Synaptics v 11.1.4.0
Usb ATI  v  1.0.7.0
Camera   Chicony   v  5.8.33.450
Camera   Suyin    v  5.8.33.502
Lan    Marvell   v 10.61.2.3
Wlan Atheros       v 7.4.2.122
Wlan Broadcom        v 4.170.25.12

No comments:

اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2013 Collection
design : collection ala